Какво представляват трюфелите?

Трюфелите са микоризни гъби, които осъществяват връзка (симбиоза) с най-фините корени на редица растения. Като: дъб, липа, лешник, габър, топола и други, без които е невъзможно да съществуват самостоятелно. Тази връзка-симбиоза, наречена микориза, изиграва ключова и положителна роля за двамата участници в това партньорство. Гъбният мицел е отговорен за снабдяването с вода и минерални вещества (най-вече фосфор) растението гостоприемник, което от своя страна се отплаща с продукти на фотосинтезата (най-вече захари) неспособни за синтезиране от първия.